Partnerinformasjon

Vår henvisningsmodus;

  • Du betaler oss 10% av gebyrene du belaster klienten for tjenesten du yter til klienten. Dette er for hver klient du får fra oss eller via nettverket og for hver tjeneste du yter til klienten
  • Vi får betalt når du får betalt. Får du et innskudd får vi 10%
  • Alle leads sendes til et visst antall leverandører innenfor vårt panel eller nettverk. Kunden velger selv hvem de ønsker å jobbe med.
  • Vi beholder ledelsen som vår klient og har rett til å kommunisere med klienten, som inkluderer, men er ikke begrenset til å få tilbakemelding på tjenesten du yter til klienten
  • Når klienten trenger andre tjenester som du ikke leverer, må du henvise klienten til nettverket; bare når vi ikke kan tilby tjenesten, vil du kunne gi kunden informasjon om andre tredjeparts tjenesteleverandører.
  • Hvis du henviser en klient til et medlem av panelet, vil du få 5% og vi får 5%
  • Hvis du samtykker til ovenstående, samarbeider vi gjerne med deg

 

Merknad for advokater

(Hvis jurisdiksjonen din ikke godtar henvisningsgebyrer, vil vi ikke kunne samarbeide med deg.)