Právnici v oblasti prisťahovalectva

Kliknite pre zobrazenie Imigračných právnikov

Komerční právnici

Kliknutím zobrazíte Komerční právnici

Obchodná registrácia

Kliknutím zobrazíte registráciu firmy

Obchodný alebo franšízový nákup

Kliknutím zobrazíte obchodnú alebo franšízovú službu

Obchodná poradenská služba

Kliknutím zobrazíte službu obchodného poradenstva

Relokačná služba

Kliknutím zobrazíte relokačné služby

Formulár dopytu

Vyplňte nižšie uvedený formulár a získajte cenovú ponuku alebo komunikáciu od najmenej dvoch poskytovateľov služieb vo vašom regióne. Pošleme vám to e-mailom


GLOBÁLNA SIEŤ MIGRANTOV MGN

MGN vznikla z nutnosti, aby imigranti a migranti z celého sveta mali prístup k množstvu spoločností a organizácií po celom svete. 

Pri sťahovaní do zahraničia je potrebné zvážiť niekoľko vecí a jeden z našej siete profesionálov vám bude na ceste k dispozícii. 

Či už sa sťahujete z Kene do Kentucky v USA alebo sa sťahujete z Južnej Afriky do Veľkej Británie, pomôže vám jeden MGN, ktorý vám pomôže.

Mýtus Prečo